Η εταιρεία μας από το 1982 παρέχει λογιστικές, συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές, και μηχανογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις εντός και εκτός Αττικής.

Στηριζόμενη στην πολυετή εμπειρία των στελεχών και των συνεργατών της και στην υλικοτεχνική υποδομή της είναι σε θέση να προτείνει και να εφαρμόσει λύσεις σε θέματα Λογιστικά – Φοροτεχνικά – Εργατικά-Ασφαλιστικά αλλά και Ολοκληρωμένες Μηχανογραφικές Λύσεις σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους.

Βοηθούμε τις Επιχειρήσεις να πετύχουν…

Στοχεύουμε σε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών με συνέπεια, ακεραιότητα και επαγγελματικότητα

Η δική σας ευημερία η δική μας επιτυχία!

NEO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ OUTSOURCING

Τα Οφέλη της ανάθεσης των Λογιστικών Υπηρεσιών ή των διαδικασιών της Μισθοδοσίας σε Εξωτερικό Συνεργάτη

business-process-automation-1024x512Σε εποχές οικονομικής και επιχειρηματικής αβεβαιότητας, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη χρονική στιγμή, η ανάθεση σε εξωτερικό και εξειδικευμένο σύμβουλο των λογιστικών υπηρεσιών ή της έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας, αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ.

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Νομολογία του Εμπορικού, Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου ολοένα και αυξάνονται με αποτέλεσμα η Λογιστική τήρηση και επιστασία, οι Οικονομικές αναλύσεις ο υπολογισμός Μισθοδοσίας και οι ηλεκτρονικές γνωστοποιήσεις να αποτελούν χρονοβόρες διαδικασίες που εγκυμονούν κινδύνους δυσβάσταχτων προστίμων και χρήζουν επιλογής εξειδικευμένων στελεχών για τον ορθό και έννομο υπολογισμό τους .

Επίσης μια τέτοια συνεργασία απαλλάσσει την εταιρεία από κόστη χρήσης και υποστήριξης του σημερινού σας λογισμικού της Λογιστικής ή της Μισθοδοσίας αντίστοιχα, μειώνει τις λειτουργικές δαπάνες και εξοικονομεί ανθρώπινους πόρους προς άλλες παραγωγικότερες εργασίες. Επιπλέον προσφέρει και µια μεγάλη γκάµα παροχών, εξαιρετικά επωφελών τόσο για τη ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού όσο και για την Οικονοµική ∆ιεύθυνση.