Ι. ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ & ΣΙΑ

Η RUN Ι. Καλύμνιος & Συνεργάτες μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας στους παρακάτω τομείς:

auditΤήρηση λογιστικών βιβλίων & Outsourcing

Τήρηση κάθε κατηγορίας λογιστικών βιβλίων του Κ.Β.Σ μηχανογραφικά είτε στη έδρα του πελάτη είτε στο γραφείο μας και σε οποιοδήποτε λογιστικό πακέτο της αγοράς

Επίβλεψη & Οργάνωση – Φοροτεχνικοί σύμβουλοι

Το επαγγελματικό υπόβαθρο και η εμπειρία μας επιτρέπει να αναλάβουμε με επιτυχία την σύγχρονη οργάνωση, την επίβλεψη και την φορολογική υποστήριξη του λογιστηρίου και των οικονομικών υπηρεσιών σε κάθε μορφής και μεγέθους επιχειρήσεως

Μηχανοργάνωση των επιχειρήσεων

Κατά την διάρκεια της πολύχρονης εμπειρίας μας σε θέματα μηχανοργάνωσης έχουμε εφαρμόσει και λειτουργήσει όλα τα γνωστά λογιστικά πακέτα της αγοράς σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ( > 100 ) επιχειρήσεων.
Συνεπώς σε συνεργασία με τους ειδικούς συνεργάτες μας μπορούμε να προτείνουμε και να θέσουμε σε λειτουργία το κατάλληλο λογιστικό πακέτο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Καταστατικά εταιρειών – Αναπτυξιακοί νόμοι

Η εταιρεία μπορεί να αναλάβει την σύσταση – συγχώνευση – μετατροπή και λύση οποιασδήποτε μορφής εταιρείας όπως ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Κοινοπραξίας και Κυπριακών εταιρειών. Ακόμη μπορεί με συνεργάτες της να συντάξει μελέτες για την υπαγωγή επιχειρήσεων σε αναπτυξιακούς νόμους

Ανθρώπινο Δυναμικό Μισθοδοσίες – εργατικά θέματα

Διενέργεια ή ενημέρωση για την διενέργεια όλων των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την πρόσληψη – αποχώρηση -απόλυση ενός εργαζομένου. Σύνταξη μηχανογραφικά των μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων, έκδοση αποδείξεων πληρωμής, έκδοση και υποβολή ηλεκτρονικά στο ΙΚΑ των Α.Π.Δ. Επίλυση εργατικών και ασφαλιστικών διαφορών


Σύνταξη & υποβολή δηλώσεων

epsilonnetΣύνταξη όλων των φορολογικών δηλώσεων Φυσικών & Νομικών Προσώπων όπως ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΠΑ, ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ κλπ ως και υποβολή ηλεκτρονικά όσων προβλέπεται.
Για την διεκπεραίωση όλων των υπηρεσιών μας όλα τα γραφεία έχουν εγκατεστημένο λογισμικό της εταιρείας EPSILON NET AE.

Εσωτερικός έλεγχος – Εκτιμήσεις επιχειρήσεων

Οικονομική ανάλυση ισολογισμών και των συνοδευτικών καταστάσεων, με τελικό αποτέλεσμα ένα μεγάλο πλήθος εκτυπώσεων και γραφικών, ιδανικών για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης μιας επιχείρησης, συγκρίσεων με τον κλάδο της καθώς και προβλέψεων μελλοντικών Ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης και οικονομική ανάλυση αυτών.

H έκθεση αξιολόγησης και η οικονομική εκτίμηση της επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα για:

 • Λήψη δανείου από τράπεζες.
 • Παρουσίαση στο διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.).
 • Δημιουργία μελετών βιωσιμότητας ή για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 • Ενοποίηση ισολογισμών.specisoft
 • Αξιολόγηση της θέσης της επιχείρησης ως προς το οικονομικό της περιβάλλον καθώς και σε άλλες περιπτώσεις.

Για την διεκπεραίωση όλων των οικονομικών αναλύσεων όλα τα γραφεία έχουν εγκατεστημένο λογισμικό της εταιρείας SPECISOFT.

Διάθεση προσωπικού για έκτακτες λογιστικές εργασίες

Payroll Outsourcing
ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ!!!

Το πακέτο που σας προσφέρουμε περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες για την σωστή, έγκαιρη, σύννομη και τεκμηριωμένη έκδοση της Μισθοδοσίας κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτου μεγέθους και αντικειμένου δραστηριότητας.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 1. Υπολογισμός μισθοδοσίας και καθορισμός καθαρών αποδοχών.
 2. page-01-bΕκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν ανάλυση των μικτών αποδοχών, ασφαλιστικών κρατήσεων, Φ.Μ.Υ. και άλλων σχετικών μισθοδοτικών παραμέτρων.
 3. Πλήρη έκδοση εξοφλητικών αποδείξεων μισθοδοσίας για την καλύτερη κατοχύρωσή σας έναντι του εργαζόμενου και ελέγχου του Ι.Κ.Α.
 4. Κατάσταση με τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του κάθε εργαζόμενου για κατάθεση στην τράπεζα των χρημάτων από την επιχείρησή σας στους ατομικούς τους λογαριασμούς.
 5. Κατάσταση πληρωμής ενσήμων Ι.Κ.Α με αποστολή του 30ψήφιου κωδικού ΤΠΤΕ Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών.
 6. Προετοιμασία, Σύνταξη και υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης στο ΙΚΑ
 7. Λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας για την καταχώρηση της στα βιβλία της επιχείρησης.
 8. Έκδοση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών των εργαζομένων.
 9. Σύνταξη και υποβολή Καταστάσεων Προσωπικού και συμβάσεων στην Επιθεώρηση Εργασίας
  σε αλλαγές ωραρίων και σε νέες προσλήψεις.
 10. Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων στους ιστοχώρους YEKA.gr και SEPENET.gr (προσλήψεις, απολύσεις κλπ.)
 11. Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχείρησης.
 12. Αποζημιώσεις εργαζομένων σε περίπτωση απόλυσης.
 13. Έκδοση Βεβαιώσεων Εργοδότη των εργαζομένων όποτε ζητηθούν.
 14. Πλήρη ενημέρωση για όλες τις αλλαγές της Εργατικής Νομοθεσίας.
 15. Διεκπεραίωση και εξωτερικές εργασίες όλων των συναλλαγών με τις εργασιακές αρχές (ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ)

Τα Οφέλη της ανάθεσης των διαδικασιών της μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη

Σε εποχές οικονομικής και επιχειρηματικής αβεβαιότητας, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη χρονική στιγμή, η ανάθεση σε εξωτερικό και εξειδικευμένο σύμβουλο της έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας, αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ.

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Νομολογία του Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου ολοένα και αυξάνονται με αποτέλεσμα ο υπολογισμός Μισθοδοσίας και οι ηλεκτρονικές γνωστοποιήσεις να αποτελούν χρονοβόρες διαδικασίες που εγκυμονούν κινδύνους δυσβάσταχτων προστίμων και χρήζουν επιλογής εξειδικευμένων στελεχών για τον ορθό και έννομο υπολογισμό τους .

Επίσης μια τέτοια συνεργασία απαλλάσσει την εταιρεία από κόστη χρήσης και υποστήριξης του σημερινού σας λογισμικού της μισθοδοσίας, μειώνει τις λειτουργικές δαπάνες και εξοικονομεί ανθρώπινους πόρους προς άλλες παραγωγικότερες εργασίες. Επιπλέον προσφέρει και µια μεγάλη γκάµα παροχών, εξαιρετικά επωφελών τόσο για τη ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού όσο και για την Οικονοµική ∆ιεύθυνση

Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες μας

Ενδεικτικά αναφέρουμε :

 • Κατασκευαστικές, Οικοδομικές, Τεχνικές εταιρείες
 • Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις
 • Κέντρα αισθητικής, Γυμναστήρια και Κέντρα αδυνατίσματος
 • Διαγνωστικά κέντρα, Κλινικές, Οίκοι ευγηρίας
 • Εκδοτικές εταιρείες
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Εισαγωγικές, Εξαγωγικές επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Πληροφορικής
 • Κέντρα αισθητικής, Γυμναστήρια
 • Επιχειρήσεις Παροχής υπηρεσιών
 • Επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, Κέντρα διασκέδασης κ.λπ.) Ξενοδοχεία, Τουριστικές επιχειρήσεις

Οι υπηρεσίες μας προσπαθούμε να είναι πάντοτε υψηλού επιπέδου. Ο λόγος που το επιτυγχάνουμε αυτό οφείλεται κυρίως :

– Στην πολυετή εμπειρία των στελεχών και των συνεργατών της και στην υλικοτεχνική υποδομή της σε θέματα Εργατικά και Μισθοδοτικά.

–  Στην φυσική παρουσία στον χώρο σας όποτε καθίσταται απαραίτητο αναλόγως των αναγκών σας από έμπειρα στελέχη και άμεση επίλυση προκύπτοντων θεμάτων και αποριών.

–  Άμεση υποστήριξη ΟΝ-LINE – Τηλεφωνική – Email οποιαδήποτε χρονική στιγμή μας χρειαστείτε

–  Έκδοση Μηνιαίας Μισθοδοσίας εντός δύο εργάσιμων ημερών μετά το πέρας του μήνα.

photo-1
photo-2